Martirilor House

Cele câteva străzi paralele din sudul Timişoarei, precum Memorandului, Cozia, D. Coresi, ce se opresc în Calea Martirilor, definesc actualmente un ţesut urban poros, cu grădini generoase. Zona veche de margine a oraşului, cu case înşiruite la stradă, şi-a schimbat parţial caracteristicile tipice de sfârşit de secol 19, pe lângă modalităţile tranşante de ocupare a parcelelor apărând în ultimele decenii şi case izolate sau lipite doar la câte un calcan.
Pe parcela studiată exista o clădire parter de proastă calitate de acest tip. ÃŽn aceste condiÅ£ii intervenÅ£ia noastră a fost una de plombă, de reparaÅ£ie a sitului, ocupând în întregime latura îngustă către stradă a parcelei; Å£inând cont ÅŸi de dorinÅ£a expresă a clientului de a avea o mică zonă intermediară către stradă, a fost păstrat regimul de aliniere al casei demolate într-o uÅŸoară retragere. A rezultat un dublu ecran către stradă, cel mai transparent al gardului ÅŸi cel mai opac al faÅ£adei, iar între ele, în zona de tranziÅ£ie, s-au născut o mare jardinieră, treptele de acces ÅŸi marea copertină ce protejează intrarea, metamorfozată în glaf ÅŸi apoi în parapet. Acesta este elementul emblematic, semnul ce marchează latura nordică, urbană, a casei. Acest element adiÅ£ionat plinului faÅ£adei, (lungă de 17.40 m) , este echilibrat de volumul substras al zonei de acces în garaj, rezultând astfel o reliefare a acesteia ce se înviorează la apusul soarelui (vara). READ MORE

Martirilor House

Cele câteva străzi paralele din sudul Timişoarei, precum Memorandului, Cozia, D. Coresi, ce se opresc în Calea Martirilor, definesc actualmente un ţesut urban poros, cu grădini generoase. Zona veche de margine a oraşului, cu case înşiruite la stradă, şi-a schimbat parţial caracteristicile tipice de sfârşit de secol 19, pe lângă modalităţile tranşante de ocupare a parcelelor apărând în ultimele decenii şi case izolate sau lipite doar la câte un calcan.
Pe parcela studiată exista o clădire parter de proastă calitate de acest tip. În aceste condiţii intervenţia noastră a fost una de plombă, de reparaţie a sitului, ocupând în întregime latura îngustă către stradă a parcelei; ţinând cont şi de dorinţa expresă a clientului de a avea o mică zonă intermediară către stradă, a fost păstrat regimul de aliniere al casei demolate într-o uşoară retragere. A rezultat un dublu ecran către stradă, cel mai transparent al gardului şi cel mai opac al faţadei, iar între ele, în zona de tranziţie, s-au născut o mare jardinieră, treptele de acces şi marea copertină ce protejează intrarea, metamorfozată în glaf şi apoi în parapet. Acesta este elementul emblematic, semnul ce marchează latura nordică, urbană, a casei. Acest element adiţionat plinului faţadei, (lungă de 17.40 m) , este echilibrat de volumul substras al zonei de acces în garaj, rezultând astfel o reliefare a acesteia ce se înviorează la apusul soarelui (vara).
Din punct de vedere al regimului de înălţime – S+P+1 - casa se integrează în context fără probleme. Faţă de vechile tipologii ale caselor înşiruite din zonă, diferenţa este normală. Acestea sunt de obicei constituite din mai multe apartamente, separate de ganguri închise cu porţi mari din lemn şi cu faţade ritmate de ferestre înalte şi înguste cu demisol şi parter înalt, dezvoltate şi în adâncimea parcelelor. În cazul nostru, tema program diferită - locuinţă pentru o singură familie - generează o diferenţiere netă a celor două laturi ale casei precum şi o dezvoltare în benzi paralele între ele, într-un limbaj relativ contemporan. Faţă de latura nord-vestică, cea sud-estică ,orientată către gradină, este total diferită: o mare prispă devine un spaţiu conţinător şi intermediar totodată, dezvoltat pe două niveluri, adăpostind sera winter- garten şi marea terasă.
Aceasta casă se situează la graniţa dintre două situaţii aflate intr-o totală opoziţie:
- către stradă - nord, lumina apusului, spaţiu public, zgomot, praf, asfalt;
- către gradină - sud, soare, lumina dimineţii, linişte, intimitate, proprietate, natură
Traseul de mişcare orizontal major se desfăşoară şi mediază aceste două realităţi, traversând benzile paralele ale diferitelor funcţiuni diurne: adiacent holului pe două niveluri cu scara ce-l defineşte perimetral, traversează camera de zi, sera şi apoi terasa, coborând în grădină. Traseul de mişcare vertical se desfăşoară pe nivelele succesive decalate ale etajului, ajungând mai întâi la dormitorul principal (miniapartament cu baie, panderie şi mic etaj sub pod) situat peste garaj la cota +1.87 şi mai apoi la restul de două dormitoare cu baie la cota + 3.06. Înainte de a ajunge la acestea din urmă, parcursul poposeşte în biblioteca deschisă în supantă înspre hol, amplasată către nord şi adiacentă benzii orizontale de ferestre, care pentru interior definesc un imens tablou al siluetei oraşului. De cealaltă parte loggia dormitorului principal împreună cu balconul de peste seră al dormitoarelor celelalte se deschid protejate către grădină.
Materialităţile celor două laturi sunt de asemenea în opoziţie: închidere de zid zugrăvit alb şi clincher pe soclu, pe gard, jardinieră, trepte la stradă, metal şi mult lemn al terasei şi structurii scheletale deschise către grădină.
Împreună cu garajul calibrat pentru două vehicole şi cu subsolul cu centrala termică şi restul anexelor, aria construită desfăşurată a acestei case nu depăşeşte 310 mp.; aria construită este de 144 mp., cu un procent de ocupare al terenului de 840 mp de 17,1% şi cu un coeficient de utilizare a sa de 0,36.
Bugetul alocat edificării acestei case a rămas la un nivel relativ scăzut, în condiţiile unor materiale şi tehnologii constructive abordabile şi ale unor finisaje normale.

Conf. dr. arh. Vlad Alex. Gaivoronschi

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi

Colaborator: Oana Sirbu

Location: Timisoara, Romania

Building period: 2000 - 2001

Photography: Vlad Gaivoronschi

AWARDS

2003: Arhitext Design Award for Architecture

2004: Nominalization - Architecture Bienale Bucuresti