Duplex Housing

Zona de implementare a locuinţelor se află în sudul Timişoarei într-un cartier rezidenţial închegat, cu un regim de înălţime de P+1..2, în care au mai rămas câteva parcele ce urmează a fi edificate în următorii ani. Tema proiectului a presupus definirea unor locuinţe duplex cu trei sau patru dormitoare care să se încadreze într-un buget de cca. 500-550 euro/mp şi care să posede o certă flexibilitate în a doua fază a şantierului când vor aparea noii beneficiari, respectiv cumpărătorii acestora.
 READ MORE

Duplex Housing

Zona de implementare a locuinţelor se află în sudul Timişoarei într-un cartier rezidenţial închegat, cu un regim de înălţime de P+1..2, în care au mai rămas câteva parcele ce urmează a fi edificate în următorii ani. Tema proiectului a presupus definirea unor locuinţe duplex cu trei sau patru dormitoare care să se încadreze într-un buget de cca. 500-550 euro/mp şi care să posede o certă flexibilitate în a doua fază a şantierului când vor aparea noii beneficiari, respectiv cumpărătorii acestora.

Cele două parcele avute în vedere au cate 400 mp. Casele păstrează aliniamentul existent şi au un regim de înalţime de P+1 către stradă şi coboară către curţile din spate. Pe de-o parte cele două “siameze” au un aer mai urban către spaţiul public, pe de altă parte au o scară mai domestică către curţi. Nu în ultimul rând, considerăm că orientarea est-vest a locuinţelor a fost judicious interpretată, cu dormitoarele către răsărit şi cu camerele de zi şi bucătăriile către apus.

Investitorul a cerut definirea unei identităţi diferite pentru cele două case. Acest lucru s-a rezolvat prin tratarea diferită a golurilor faţadelor, orientarea şi iluminarea naturală diferită a spaţiilor interioare, separarea aparentă a volumelor celor două locuinţe şi flexibilitatea configurării etajului în trei variante diferite de planimetrie. Partiurile au fost organizate în oglindă, corpurile separate se asamblează în cadrul unui întreg în care asemanarea şi diferenţa sunt atent dozate. Partea dinspre strada a caselor se dezvoltă pe două niveluri ce adăpostesc dormitoarele şi biroul. Prin detaşarea volumetriei celor două case în aceaste zone se lasă impresia existenţei a doua imobile separate. Jumătatea dinspre curte este un spaţiu înalt care însumează sufrageria şi locul de luat masa iar bucătaria semi-deschisă împarte înalţimea cu un spaţiu de depozitare aflat la etaj.

Datorită limitării impuse de buget s-a urmarit eficientizarea proiectului prin micşorarea spaţiilor de circulaţie, prin gabaritarea şi dispunerea judicioasă a funcţiunilor, totodată incercând imprimarea unui caracter aparte prin modul în care se realizează iluminarea naturală a casei. S-a optat pentru un sistem simplu de edificare cu zidarie de cărămidă cu sâmburi, planşee din beton armat şi acoperiş cu grinzi din lemn. Între timp, locuinţele s-au vândut. Astfel, în zona privată, noii proprietari şi-au putut dezvolta fiecare personalitatea, în timp ce la stradă, s-a dorit pastrarea unei certe unităţi.

RO // EN

The implementation area of the houses is situated in the south part of Timişoara in an condensed residential neighborhood, with a majority of P+1..2 buildings, where there are a few plots left that are to be erected in the coming years.The theme of the project proposed the definition of a duplex housing with three or four bedrooms which should not exceed a budget of 500-550 euro/sqm and should have a certain flexibility in the second stage of the building process when new clients/buyers will appear.

The two proposed plots had 400 sqm each. The houses keep the existing alignment and have a height level of P+1 to the street which decreases towards the backyard. On one hand, the two “siamese” have an urban air towards the public space, but on the other hand they have a more domestic scale towards the backyard. Last but not least, we consider that the east-west orientation of the houses had an judicial interpretation, with the bedrooms to the east and the living quarters and the kitchen to the west.

The investor requested to define a different identity for the two houses. This demand was resolved through the different approach of the façade, orientation and natural illumination of the interior spaces, the apparent separation of the volumes of the two buildings and the flexible configuration of the upper floor in three different plan variations. The house plans are mirrored, the separated volumes assemble into a whole in which the difference and resemblance are carefully balanced. To the street, the houses develop on two levels which include the bedroom and the office. Through the detachment of the volume of the two houses in these zones leaves the impression of two separate buildings. The half towards the courtyard is a tall space which includes the living and dining area and the semi-open kitchen shares the height with an storage space at the upper floor.

Because of the limitations imposed by the budget, for the project efficency, the circulation spaces were shrinked through a well-thought disposing and dimensioning of functions, while trying to impose a unique character through the way in which the natural illumination is realized. A simple construction system was chosen with brick structure, concrete floors and roof with wood beams. Meanwhile the houses were sold. Therefore, in the private area, the new owners were able to develop their own personalities, while the front of the house kept a certain unity.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi, Ovidiu Micșa

Location: str. Oedip, Timisoara

Total built area: 176 sqm

Photography: Ovidiu Micșa

LINKS