Duplex Housing

Zona de implementare a locuințelor se află în sudul Timișoarei, într-un cartier rezidențial închegat, cu un regim de înălțime de P+1, în care au mai rămas câteva parcele ce urmează a fi edificate în următorii ani. Tema proiectului a presupus definirea unor locuințe duplex cu trei sau patru dormitoare care să se încadreze într-un buget de aproximativ 500-550 euro/mp și care să posede o certă flexibilitate în a doua fază a șantierului când vor apărea noii beneficiari, respectiv cumpărătorii acestora.
 READ MORE

Duplex Housing

Zona de implementare a locuințelor se află în sudul Timișoarei, într-un cartier rezidențial închegat, cu un regim de înălțime de P+1, în care au mai rămas câteva parcele ce urmează a fi edificate în următorii ani. Tema proiectului a presupus definirea unor locuințe duplex cu trei sau patru dormitoare care să se încadreze într-un buget de aproximativ 500-550 euro/mp și care să posede o certă flexibilitate în a doua fază a șantierului când vor apărea noii beneficiari, respectiv cumpărătorii acestora.

Cele două parcele avute în vedere au circa 400 mp. Casele păstrează aliniamentul existent și au un regim de înălțime de P+1 către stradă și coboară către curțile din spate. Pe de-o parte, cele două "siameze" au un aer mai urban către spațiul public, pe de altă parte au o scară mai domestică către curți. Nu în ultimul rând, considerăm că orientarea est-vest a locuințelor a fost judicios interpretată, cu dormitoarele către răsărit și cu camerele de zi și bucătăriile către apus.

Investitorul a cerut definirea unei identități diferite pentru cele două case. Acest lucru s-a rezolvat prin tratarea diferită a golurilor fațadelor, orientarea și iluminarea naturală diferită a spațiilor interioare, separarea aparentă a volumelor celor două locuințe și flexibilitatea configurării etajului în trei variante diferite de planimetrie. Părțile au fost organizate în oglindă, corpurile separate se asamblează în cadrul unui întreg în care asemănarea și diferența sunt atent dozate. Partea dinspre stradă a caselor se dezvoltă pe două niveluri ce adăpostesc dormitoarele și biroul. Prin detasarea volumetriei celor două case în aceste zone, se lasă impresia existenței a două imobile separate. Jumătatea dinspre curte este un spațiu înalt care însumează sufrageria și locul de luat masa, iar bucătăria semi-deschisă împarte înălțimea cu un spațiu de depozitare aflat la etaj.

Datorită limitărilor impuse de buget, s-a urmărit eficientizarea proiectului prin micșorarea spațiilor de circulație, prin gabaritarea și dispunerea judicioasă a funcțiunilor, totodată încercând imprimarea unui caracter aparte prin modul în care se realizează iluminarea naturală a casei. S-a optat pentru un sistem simplu de edificare cu zidărie de cărămidă cu șămburi, planșee din beton armat și acoperiș cu grinzi din lemn. Între timp, locuințele s-au vândut. Astfel, în zona privată, noii proprietari și-au putut dezvolta fiecare personalitate, în timp ce la stradă s-a dorit păstrarea unei certe unități.

RO // EN

The implementation area of the houses is situated in the south part of Timișoara in a condensed residential neighborhood, with a majority of P+1..2 buildings, where there are a few plots left that are to be erected in the coming years. The theme of the project proposed the definition of a duplex housing with three or four bedrooms which should not exceed a budget of 500-550 euro/sqm and should have a certain flexibility in the second stage of the building process when new clients/buyers will appear.

The two proposed plots had 400 sqm each. The houses keep the existing alignment and have a height level of P+1 to the street which decreases towards the backyard. On one hand, the two "siamese" have an urban air towards the public space, but on the other hand, they have a more domestic scale towards the backyard. Last but not least, we consider that the east-west orientation of the houses had a judicious interpretation, with the bedrooms to the east and the living quarters and the kitchen to the west.

The investor requested defining a different identity for the two houses. This demand was resolved through the different approach of the façade, orientation, and natural illumination of the interior spaces, the apparent separation of the volumes of the two buildings, and the flexible configuration of the upper floor in three different plan variations. The house plans are mirrored, the separated volumes assemble into a whole in which the difference and resemblance are carefully balanced. To the street, the houses develop on two levels which include the bedroom and the office. Through the detachment of the volume of the two houses in these zones leaves the impression of two separate buildings. The half towards the courtyard is a tall space that includes the living and dining area, and the semi-open kitchen shares the height with a storage space on the upper floor.

Because of the limitations imposed by the budget, for the project efficiency, the circulation spaces were shrunk through a well-thought disposing and dimensioning of functions, while trying to impose a unique character through the way in which natural illumination is realized. A simple construction system was chosen with a brick structure, concrete floors, and a roof with wood beams. Meanwhile, the houses were sold. Therefore, in the private area, the new owners were able to develop their own personalities, while the front of the house kept a certain unity.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi, Ovidiu Micsa

Location: str. Oedip, Timisoara

Total built area: 176 sqm

Photography: Ovidiu Micșa

LINKS