Home of Art - Interwar dwelling regeneration

Aflată într-o zonă rezidenţială centrală, clădirea pe parter construită în anii ’30, lipită în oglindă de una similară, a fost regenerată (restaurată, refuncţionalizată) ţinând cont de necesităţile specifice unei familii cu doi copii.
 READ MORE

Home of Art - Interwar dwelling regeneration

Aflată într-o zonă rezidenţială centrală, clădirea pe parter construită în anii ’30, lipită în oglindă de una similară, a fost regenerată (restaurată, refuncţionalizată) ţinând cont de necesităţile specifice unei familii cu doi copii.

Chiar dacă nu este monument istoric sau de arhitectură, am considerat important a păstra spiritul casei vechi, a realiza o împrejmuire către stradă cât mai în spiritul interbelic local. În interior casa existentă a fost transformată radical, realizându-se practic apartamentul copiilor în mansardă şi optându-se pentru amplasarea scării interioare pe peretele opus intrării. Fiind vorba şi despre o adăugire, locuinţa rezultată oferă două atmosfere în antiteză, către stradă şi în interiorul casei vechi una specifică acesteia, cu camere clar definite, către curte o adăugire cuprinzând apartamentul cuplului şi o materializare a camerei în aer liber într-un limbaj relativ contemporan, mizându-se pe surpriza ce poate fi oferită în zona privată. O altă surpriză este integrarea artei plastice, arhitectura întregului ansamblu încercând să joace rolul de bună gazdă pentru frumoasa colecţie.

Strategia proiectului a avut în vedere şi aspecte ţinând de orientarea est-vest a parcelei dar şi de calcanul existent al casei vecine. De aici a apărut contradicţia, anume a ocupa terenul sudic cu extinderea casei, pe calcanul vecin. Fiind vorba doar de un parter înalt, capacitatea sa de a umbri curtea s-a dovedit nesemnificativă. În schimb “camera în aer liber”, acoperită cu structura de grinzi de lemn lamelar şi sticlă a devenit locul cel mai special al ansamblului, un spaţiu intermediar plăcut, o extensie a camerei de zi, mobilată cu canapele joase.

Demisolul ansamblului s-a extins la rândul său, acomodând în afară de spaţii tehnice obligatorii – centrală, spălătorie, uscătorie, depozitări – şi o cameră de tip “hobby-room”; aici atmosfera este mai spartană – beton aparent, etc., dar în imediata apropiere, sub scara ce urcă la parterul înalt se află depozitarea la frig a colecţiei de vinuri în cadrul unor rasteluri impecabile din lemn.

Un spaţiu special în casa veche este biroul, în directă relaţie cu camera de zi şi scara ce urcă la mansardă. Mobilierul extrem de sobru şi elegant îmbrăţişează scaunul-fotoliu de Eames, ţinând de fapt loc de un birou propriu-zis de scris, la care s-a renunţat.

Relaţia casei cu grădina privată este una de deschidere în amfiteatru, cu artă plastică poposind pe pajişte.

RO // EN

The existing house is situated in a central residential area. It is a building erected in 1930 and it’s a part of a two groundfloor coupled houses. Considering the brief of a dwelling for a couple and two children, the existing building was regenerated, (transformed, restored ) and completed in the atic and a new addition behind, in the backyard.

Even though it is not a historic or an architecture monument, we considered keeping the spirit of the old house very important and realized the enclosure to the street in an interwar local fashion. In the interior, the existing house was radicaly transformed, practically realizing the children apartment in the attic and the placement of the interior stairs on the opposite wall from the entrance.

The ensemble offers two antithesis atmospheres, to the street and inside the old house one specific to it’s nature with clearly defined rooms and the other in a relative contemporary language for the addition and the outside room and there is a surprise offered in the private area. Another surprise is the integration of plastic art, thus the architecture of the whole ensemble is trying to play the role of a good host for the beautiful collection.

The strategy of the project had in view aspects considering the east-west orientation of the plot but also the blind wall of the neighbor house. Thus the contradiction, to occupy the south plot with the house extension on the blind wall. Being just a tall groundfloor, the capacity to overshadow the courtyard is insignificant. In exchange “the open air room”, covered with a structure of wooden beams and glass became the most special place of the ensemble, an intermediate pleasant space, an extension of the living room, furnished with low sofas.

The semi-basement of the ensemble has expanded, accommodating, besides the mandatory technical spaces – heating system, washing room, drying room, storage – also a hobby type room; here the atmosphere este a little more Spartan-like – exposed concrete, etc. – but in the immediate proximity, under the stairs that go up to the tall groundfloor, is the cold storage for the wine collection in an impeccable wooden framed rack.

A special place in the old house is the office, in a straight relation with the living room and the stairs that go up to the attic. The extreme sober and elegant furniture embraces the Eames armchair, substituting a proper writing desk, which was renounced.

The house relation with the private garden is one of an open amphitheatre, with plastic art standing on the grass.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi

Colaborator: Iulia Fratila, Dan M. Munteanu, Bogdan Rat, Blanka Laki, Mihai Caraghiaur

Building period: 2012 - 2015

Total built area: 210 sqm

Photography: Ovidiu Micșa

AWARDS

2016: Bienala timisoreana de arhitectura 2016 Prize

2020: German Design Awards, Frankfurt - Winner