Mixed Use Zona Centrala Timisoara

Date inițiale: Parcela pe care este propusă intervenția se află la limita zonei centrale a Municipiului Timișoara, însă în afara cartierului Cetate. Imobilul aparține unui ansamblu istoric în care dominanta este stabilită de către Liceul Emanuil Ungureanu. Prin raportare la arealul urban proxim, se poate observa strategia etapizată de accentuare a axului reprezentativ Catedrală - Operă, implementată ca program urban definitoriu al Timișoarei odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Față de acest ax, amplasamentul studiat și-a pierdut însemnătatea, fiind izolat față de zona de amplificare a zonei centrale a orașului.
 READ MORE

Mixed Use Zona Centrala Timisoara

Date inițiale: Parcela pe care este propusă intervenția se află la limita zonei centrale a Municipiului Timișoara, însă în afara cartierului Cetate. Imobilul aparține unui ansamblu istoric în care dominanta este stabilită de către Liceul Emanuil Ungureanu. Prin raportare la arealul urban proxim, se poate observa strategia etapizată de accentuare a axului reprezentativ Catedrală - Operă, implementată ca program urban definitoriu al Timișoarei odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Față de acest ax, amplasamentul studiat și-a pierdut însemnătatea, fiind izolat față de zona de amplificare a zonei centrale a orașului.

Strategia la scară urbană: Se propune introducerea unui dispozitiv urbanistic și arhitectural care permite dezvoltarea socio-economică a zonei adiacente centrului istoric. Rezultatul este obținut prin transformarea arealului de intervenție într-o zonă activă, cu funcțiuni mixte. Propunerea privește ca prioritară includerea memoriei locului în soluție, încă din faza de concept volumetric. Situl păstrează memoria etapelor anterioare ale devenirii sale, însă utilizează procedee contemporane specifice pentru a primi o nouă valență urbană prin care zona adiacentă celei centrale să se integreze în dispozitivul de ansamblu și să medieze între zona densificată a celor două cvartale încadrate de Corso și str. 20 Decembrie 1989 și zona rezidențială.

Circulații și acces: Din punctul de vedere al accesibilității pe sit, Inelul I de circulație rutieră reprezintă cea mai importantă cale de acces. Deși, momentan, sensul acestuia este dublu pe segmentul dintre bulevardele C.D. Loga și M. Eminescu, odată pusă în practică intenția studiului de fezabilitate prezentat anterior, segmentul va putea fi parcurs doar pe direcția sud-nord. Vor apărea o bandă dedicată transportului în comun și o pistă dublă pentru cicliști. Din punct de vedere funcțional, tema de proiectare solicită ca ansamblul propus să cuprindă locuințe colective, birouri și servicii, funcțiuni comerciale, precum și un hotel.

Raportarea la țesutul construit: În ceea ce privește configurarea țesutului construit, se propune preluarea aliniamentelor stradale și a retragerilor de la aliniament și, astfel, construcția unui imobil a cărui amprentă să ajungă până la limita maximă acceptată pentru procentul de ocupare a terenului.

Elementul semnificativ care contribuie la conturarea soluției finale este direcția favorabilă percepției turlei Catedralei Mitropolitane Ortodoxe, în capăt de perspectivă al bulevardului Mihai Eminescu. Aceasta determină o soluție orientată de-a lungul acestui ax, față de care pot fi trasate paralele pentru păstrarea legăturii vizuale inclusiv pentru relația Reședinței Mitropolitane cu Catedrala Mitropolitană Ortodoxă. Conceptul propus a rezultat ca urmare a aplicării unei diagrame care încorporează aliniamente, deschideri panoramice și puncte de belvedere, aplicate volumului generic al dezvoltării propuse. Dezvoltatorul a solicitat, prin temă, o volumetrie care se dezvoltă pe mai multe paliere: trei niveluri subterane (între care unul destinat utilizării publice), un volum compact pe parter și mezanin – cu parterul complet accesibil și deschis spre toate străzile adiacente, și o colecție diferențiată de volume la partea superioară.

Propunerea a utilizat două concepte contemporane de intervenție în situri cu o complexitate ridicată a determinanților: re-informare, respectiv re-programare, concepte extinse în relație cu tradiția liceului izraelit și, în special, notorietatea grupului de avangardă Sigma. Acesta din urmă a expus primele instalații kinetice la începutul anilor ’70, evenimente remarcabile care au necesitat încorporarea, într-un fel sau altul, în conceptul propus: prin generarea unei galerii memoriale, prin păstrarea imobilului reprezentativ al ansamblului (clădirea internatului) sau prin generarea unui spațiu multicultural, extins în exterior, care să înglobeze inclusiv structuri kinetice care reiau și amplifică tema avangardistă.

Spații publice: Din punct de vedere al spațiilor deschise pentru acces public, ansamblul propus mizează pe definirea unei platforme continue la cota 0 de călcare, pentru continuitate conceptuală și fizică față de zonele adiacente. Un aspect specific este platforma propusă peste nivelul parter, cu acces semipublic, acoperită integral cu un strat vegetal. Scopul acestei amenajări este de a realiza o mediere între vegetația abundentă din Parcul Justiției și propunerea unei clădiri care depășește în înălțime clădirile imediat apropiate.

sef proiect:
prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi
prof. dr. arh. Ioan Andreescu

echipa de proiect:
arh. Mihai-Ionuț Danciu
arh. Petra Boulescu
arh. Cătălin Gavrilescu
stud. arh. Raoul Bologea
stud arh. Anita Perta

TEAM

Architect: Ioan Andreescu, Vlad Gaivoronschi

Location: Timisoara, Romania

Design period: 2017 - 2018