ISHO U1

În partea de est a orașului, pe situl unei foste fabrici de textile numită ILSA, între principalul bulevard ce intră în centrul orașului dinspre est și Canalul Bega, o nouă dezvoltare – ISHO – este în curs de execuție – un mix complex de funcțiuni incluzând un hotel Radisson Blu de 5 stele, birouri clasa A, comerț, spații socio-culturale și de relaxare, rezidențial, parcare subterană și supraterană. Acest nou oraș în miniatură va acomoda un segment al inelului II al orașului împreună cu un pod strategic peste Bega. Un al doilea pod pietonal va continua o importantă rută pietonală ce va conecta ISHO cu un alt cartier istoric din estul orașului, Fabric. Dezvoltarea va acționa ca un conector de scară mare, între bulevard și malul Begăi, între nord și sud, între axul interior al complexului și piața acoperită dinspre est. Va oferi atât transparență cât și intimitate și va integra vizual, prin panorame și axe vizuale, malul sudic istoric și biserica Millenium din centrul cartierului Fabric.
 READ MORE

ISHO U1

În partea de est a orașului, pe situl unei foste fabrici de textile numită ILSA, între principalul bulevard ce intră în centrul orașului dinspre est și Canalul Bega, o nouă dezvoltare – ISHO – este în curs de execuție – un mix complex de funcțiuni incluzând un hotel Radisson Blu de 5 stele, birouri clasa A, comerț, spații socio-culturale și de relaxare, rezidențial, parcare subterană și supraterană. Acest nou oraș în miniatură va acomoda un segment al inelului II al orașului împreună cu un pod strategic peste Bega. Un al doilea pod pietonal va continua o importantă rută pietonală ce va conecta ISHO cu un alt cartier istoric din estul orașului, Fabric. Dezvoltarea va acționa ca un conector de scară mare, între bulevard și malul Begăi, între nord și sud, între axul interior al complexului și piața acoperită dinspre est. Va oferi atât transparență cât și intimitate și va integra vizual, prin panorame și axe vizuale, malul sudic istoric și biserica Millenium din centrul cartierului Fabric.

Fâșia sudică a dezvoltării va conține clădiri rezidențiale, oferind perspective multiple înspre malul Begăi și cartierele istorice de vis-a-vis. U1 este prima finalizată. Managementul complex al fluxurilor, conexiunilor, trecerilor, perspectivelor și panoramelor au influențat strategia urbanistică și arhitecturală, amenajarea peisageră și chiar detalierea apartamentelor pentru a le amplifica perspectivele. Forma U este generată de spațiile exterioare diferențiate, cel semipublic al curții interioare, orientat spre Bega, și spațiul public pietonal de pe partea opusă. Clădirea este alcătuită din 3 corpuri distincte, fiecare cu scara și lifturile sale – toate însă sunt rugoase pe fronturile convexe și netede pe fronturile concave. Forma este structurată și în elevație, cu o cornișă bine definită la 15 m și cu ultimele două etaje de apartamente „supreme” finisate cu o fațadă ventilată din plăci din fibrociment gri. Logiile sunt „camere” interioare/exterioare extrem de importante – volume extrudate pe fronturile rugoase sau spații excavate în cele lise. Un număr total de 203 apartamente, cu tipologii variabile, au locuri de parcare corespondente în parcajul subteran. Parterul orientat spre spațiul public conține servicii și comerț, în timp ce apartamentele sunt orientate spre curtea interioară.

U1 nu este un obiect autonom, ci unul integrat - este o piesă într-un puzzle complex.

RO//EN

In the east side of the city, on the site of a large textile factory called ILSA, between the main boulevard entering the city centre from the east and the Bega Channel, a new development - ISHO - is now in progress, a complex mix of functions with a five-star Radisson Blue Hotel, A-class offices, retail, socio-cultural spaces, leisure, and residential, underground and above-ground parking. The new small city will include a segment of the second ring of the city together with a strategic bridge over Bega. A second pedestrian bridge will continue an important pedestrian road connecting ISHO with another historic district in the east of the city, Fabric. The development will act as a big-scale connector, between the boulevard and the riverbank, between north and south, between its inner strip and the historic covered market to the east. It will offer both transparency and intimacy, and will visually integrate – via panoramas and visual axes – the historic southern front on the riverbank and the Millennium Church in the core of the Fabric district.

The southern edge will contain apartment buildings, offering multiple views to the riverbank and traditional districts across the river. U1 is the first among them finished. The management of the complex fluxes, connections, thoroughfares, viewing directions, and panoramas influenced the planning strategy, the architectural design, the inner landscaping, and even the detailing of the apartments enhancing their views. The U shape is generated by outside differentiated spaces, the semipublic one in the courtyard oriented to the riverbank and the public pedestrian spaces on the other sides. The entire building is composed of three segments, each with its stair and elevators, all of them are rough on the convex sides and smooth inside, on the concave sides. The shape is structured in elevation as well, with a strong, well-defined cornice at 15 m and with the last two levels of exclusive apartments covered in grey ventilated fibro-cement cladding. The loggias are very important inside/outside “rooms,” added volumes on the rough sides or hollow spaces on the smooth ones. There are 203 apartments, varying in typology, each of them with a parking place in the underground level. The ground floor level oriented to the pedestrian public spaces contains retail and services, while all of the ground-floor apartments are courtyard-oriented.

U1 is a piece in a complex puzzle - it is not an autonomous object but an integrated one.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi, Simina Cuc, Catalin Gavrilescu

Colaborator: Monica Manase, Patricia Murar, Daniel Muntean

Location: Timișoara

Client: Take Project SRL

Structural engineering: ing. Christian Lannert

Building period: 2016 - 2020

Total built area: 13040 sqm

Photography: Ovidiu Micșa