British International School of Timișoara

Noua clădire a liceului completează ansamblul British International School, pe partea de sud-est, situat în Timișoara, vestul României. Situat în nordul orașului, întregul ansamblu gravitează în jurul unui parc superb. Ciclul primar funcționează deja într-o clădire existentă refuncționalizată. Noua clădire este o POARTĂ de intrare în întregul ansamblu, un „oraș interior” cu axă longitudinală și o topologie ascensională spre biblioteca de la „piano nobile”, cu „piazza” și amfiteatrul în atriumul interior. Lângă intrare se află sălile de artă; orientat spre parcul din spate, există surpriza unui spațiu mensa de două nivele. Biblioteca se dezvoltă și ea pe două etaje, al doilea etaj deschizându-se spre parcul de sus printr-o terasă mare. Vederi oblice, lumina soarelui care joacă în interior, două alei pietonale suspendate la etajul doi și copacul din interior la parter generează atmosfera. Betonul aparent și instalațiile expuse contribuie la o imagine relativ industrială. Contrastul interior/exterior este generat de volumul exterior simplu, curbat, orizontal, acoperit parțial cu klinker.
 READ MORE

British International School of Timișoara

Noua clădire a liceului completează ansamblul British International School, pe partea de sud-est, situat în Timișoara, vestul României. Situat în nordul orașului, întregul ansamblu gravitează în jurul unui parc superb. Ciclul primar funcționează deja într-o clădire existentă refuncționalizată. Noua clădire este o POARTĂ de intrare în întregul ansamblu, un „oraș interior” cu axă longitudinală și o topologie ascensională spre biblioteca de la „piano nobile”, cu „piazza” și amfiteatrul în atriumul interior. Lângă intrare se află sălile de artă; orientat spre parcul din spate, există surpriza unui spațiu mensa de două nivele. Biblioteca se dezvoltă și ea pe două etaje, al doilea etaj deschizându-se spre parcul de sus printr-o terasă mare. Vederi oblice, lumina soarelui care joacă în interior, două alei pietonale suspendate la etajul doi și copacul din interior la parter generează atmosfera. Betonul aparent și instalațiile expuse contribuie la o imagine relativ industrială. Contrastul interior/exterior este generat de volumul exterior simplu, curbat, orizontal, acoperit parțial cu klinker.

RO//EN

The high-school new building completes the British International School ensemble south-east side, situated in Timisoara, western Romania. Situated in the north of the city, the whole ensemble gravitates around a beautiful park. The first cycle is already functioning in an existing regenerated building. The new building is a GATE to enter in the whole ensemble, an “inner city” with a longitudinal axis and an ascensional topology towards the library at “piano nobile” , with “piazza” and amphitheater in the inner atrio. Near the entrance there are the art class-rooms; oriented to the park behind, there is a surprising double height mensa space. The library develops a double height space, it’s second floor opening itself to the park from above with a large terrace. Oblique views, the sunlight playing inside, two suspended pedestrian walkways at second floor and the tree inside at ground floor generate the atmosphere. The exposed concrete and mechanicanisms contribute to a relatively industrial image. The inside/outside contrast is generated by the simple, curved, horizontal exterior volume partially covered in klinker.

TEAM

Architect: Vlad Gaivoronschi, Simina Cuc

Colaborator: Monica Manase, Ovidiu Gabor, Andrei Cira, Interior Design: Morphoza

Location: Timișoara

Client: British International School of Timișoara

Structural engineering: eng. Paul Ciobanu, eng. Christian Lannert

Design period: 2020 - 2023

Total built area: 5025 sqm

Photography: Ovidiu Micșa, Vlad Gaivoronschi, David Dumitrescu