Christian Youth Centre

Vila modernistă, de la sfârșitul anilor 1930, este situată într-o zonă rezidențială elegantă din centrul Timișoarei (România). Se află spate în spate cu ansamblul valoros al arhiepiscopiei locale. Proiectul a constat în restaurarea, refuncționalizarea vilei deteriorate, extinderea ei și transformarea ei într-un Centru de Tineret contemporan. Conceptul rulează pe două teme. În primul rând, păstrarea aspectului vilei prin modernizarea structurii de beton și restaurarea atât a interiorului, cât și a exteriorului. Prezența în apropiere a vilei gemene intacte a oferit cunoștiințe prețioase. În al doilea rând, vila a fost extinsă cu un nou auditoriu „suspendat”, legat de mica grădină arhiepiscopală. Acest spațiu de tranziție va găzdui evenimente, întâlniri și diverse interacțiuni. Noul spațiu este dotat cu un amplu vitraliu, cu vedere la grădină, realizat de un remarcabil artist: Orăvitzan. Lucrarea sa accentuează un aspect particular al interacțiunii dintre lumină și spațiu: lumina solară („Lumen”) vs. lumina simbolică, necreată („Lux”). Cooperarea dintre arhitect și artist pentru a obține o operă de artă complet integrată a fost complexă, dar plină de satisfacții. Lumina trebuie tratată cu atenție folosind cele mai bune materiale și tehnologii.
Scopul principal al noului spațiu a fost acela de a crea o punte între vechi și nou, între lumea închisă a spiritualității și lumea deschisă a tineretului contemporan. Este un proiect unic care recreează un întreg ansamblu, dând o nouă viață unei frumoase clădiri de patrimoniu, promovând legăturile între lumi folosind interacțiunea magnifică dintre lumină și spațiu. READ MORE

Christian Youth Centre

Vila modernistă, de la sfârșitul anilor 1930, este situată într-o zonă rezidențială elegantă din centrul Timișoarei (România). Se află spate în spate cu ansamblul valoros al arhiepiscopiei locale. Proiectul a constat în restaurarea, refuncționalizarea vilei deteriorate, extinderea ei și transformarea ei într-un Centru de Tineret contemporan. Conceptul rulează pe două teme. În primul rând, păstrarea aspectului vilei prin modernizarea structurii de beton și restaurarea atât a interiorului, cât și a exteriorului. Prezența în apropiere a vilei gemene intacte a oferit cunoștiințe prețioase. În al doilea rând, vila a fost extinsă cu un nou auditoriu „suspendat”, legat de mica grădină arhiepiscopală. Acest spațiu de tranziție va găzdui evenimente, întâlniri și diverse interacțiuni. Noul spațiu este dotat cu un amplu vitraliu, cu vedere la grădină, realizat de un remarcabil artist: Orăvitzan. Lucrarea sa accentuează un aspect particular al interacțiunii dintre lumină și spațiu: lumina solară („Lumen”) vs. lumina simbolică, necreată („Lux”). Cooperarea dintre arhitect și artist pentru a obține o operă de artă complet integrată a fost complexă, dar plină de satisfacții. Lumina trebuie tratată cu atenție folosind cele mai bune materiale și tehnologii.
Scopul principal al noului spațiu a fost acela de a crea o punte între vechi și nou, între lumea închisă a spiritualității și lumea deschisă a tineretului contemporan. Este un proiect unic care recreează un întreg ansamblu, dând o nouă viață unei frumoase clădiri de patrimoniu, promovând legăturile între lumi folosind interacțiunea magnifică dintre lumină și spațiu.

RO//EN

The modernist, late 1930’s villa is situated in an elegant residential area in central Timișoara (Romania). It stands back-to-back to the valuable ensemble of the local archbishopric. The project is about rebooting the damaged villa, expanding it and transforming it into a contemporary Youth Centre. The concept runs on two threads. First, the preservation of the appearance of the villa by retrofitting the concrete structure and restoring both the interior and the exterior. The nearby presence of the intact twin villa offered precious insights. Second, the villa was extended with a „suspended” new auditorium, connected to the small archbishopric garden via a landform. This transitional space will host events, meetings and casual interactions. The new space is endowed with an ample stained-glass wall, overlooking the garden, created by a noted artist: Orăvitzan. The work will be enhancing a particular aspect of the interplay between light and space: solar light („Lumen”) vs. symbolic, un-created light („Lux”). The cooperation between architect and artist in order to obtain a fully integrated work of art was complex but rewarding. Light must be treated carefully using the best materials and technology.
The main goal of the new space was to create a bridge between old and new, between the closed world of spirituality and the open world of the contemporary youth. It is a one-of-a-kind project recreating an entire ensemble, giving new life to a beautiful heritage building, promoting links between worlds using the magnificent interplay of light and space.

TEAM

Architect: Ioan Andreescu

Colaborator: Marian - Andrei Râță, Andrei Cira, Petra Boulescu, Dan Razvan Dinu

Location: Timișoara

Client: Archbishopric of Timișoara

Structural engineering: ing. Marius Moșoarcă, ing. Margareta Florea, ing. Alexandru Jivan

Design period: 2017 - 2023

Total built area: 888 sqm

Photography: Ovidiu Micșa