700 Market

- o propunere vizionară, modernă
- realizează o foarte interesantă conectare a zonei cu Centrul Istoric READ MORE

700 Market

- o propunere vizionară, modernă
- realizează o foarte interesantă conectare a zonei cu Centrul Istoric
- maximizează potențialul urbanistic al zonei
- rezolvă problemele ridicate prin densificare – multiplicarea suprafețelor
- peste 1.000 de locuri de parcare
- 10.000 mp de spații comerciale
- o clădire pentru Primărie (administrare, închiriere, etc.)
- integreaza foarte bine Spitalul Militar (refuncționalizare)
- permite realizarea conceptului în etape
- implică costuri mai ridicate precum și probleme tehnice/juridice mai complexe

RO//EN

- a visionary, modern proposal
- creates a very interesting connection of the area with the Historical Center
- maximizes the urban potential of the area
- solves the problems raised by densification - multiplying the surfaces
- over 1,000 parking spaces
- 10,000 square meters of commercial space
- a building for the City Hall (administration, rental, etc.)
- integrates the Military Hospital very well (re-functionalization)
- allows the realization of the concept in stages
- involves higher costs as well as more complex technical/legal issues

TEAM

Architect: Ioan Andreescu, Vlad Gaivoronschi

Colaborator: Szabo Andrea Katalin, Dan Damian, Alexandru Malaescu, Dan M. Munteanu

Location: Timișoara

Design period: 2008

Total built area: 87906 sqm